Topologie HFC netwerk


De combinatie van een glasvezel netwerk en coaxkabel netwerk wordt een  HFC( Hybrid Fiber Coax) netwerk genoemd.

De opbouw van een HFC netwerk is hiernaast schematisch weergegeven. Het glasnetwerk is opgebouwd volgens een ringstuctuur waardoor 'redundantie' van het glasnetwerk kan worden gerealiseerd.  De optische signalen worden, via gescheiden glavezelroutes, aan de onderliggende locaties aangeboden. Onderbreking in het glasvezel netwerk zal geen signaalverlies veroorzaken.

Het Coax netwerk is opgebouw volgens het een combinatie van boom- en ster structuur. Het wijkcentrum, de groepversterker en de eindversterker zijn volgens een boomstructuur gekoppeld. De signalen worden op de WC, GV en EV locaties volgens een sterstructuur verdeeld. Er is geen 'redundantie' ingebouwd. Onderbreking in het coaxkabel netwerk zal signaalverlies tot gevolg hebben.

Door de toepassing van glasvezelkabel, al sinds de jaren negentig, is de capaciteit van het HFC netwerk sterk toegenomen en is het mogelijk om naast  analoge radio en televisie (RTV) signalen digitale RTV diensten en interactieve diensten zoals Internet, telefonie en video on demand (VOD) aan klanten aan te bieden.